Logo de la fundació Bosch i Aymerich Fundació privada Bosch i Aymerich

 

José María Bosch y AymerichLa fundació privada Bosch Aymerich, situada a la ciutat de Barcelona, va ser creada per En Josep M. Bosch Aymerich i la seva dona, la Sra. M. Rosa Escarpenter Fargas, l'any 1996.

L'objectiu d'aquesta fundació sense ànim de lucre és la creació, foment i desenvolupament d'activitats d'interès general, relacionades amb el món de les arts, la cultura, les ciències, l'esport, la salut i específicament l'arquitectura i l'urbanisme, dins del territori de Catalunya, amb preferència Barcelona i Girona.

L'activitat de la Fundació es podrà consultar properament a la direcció www.fundacioboschaymerich.org